Prestgardshågein i Ullinsvin – ei perle i Vågå!

prestegårdshage_opprettaprestegårdshagen_01prestegårdshagen_06prestegårdshagen_12

I tidlegare tider var prestegarden i Vågå greinngard til Nordigard Blessom. Den gamle renessanse og barokkhagen i Ullinsvin har vorte restaurert, gamle stauder, gamle trapper, steinbenkar og liknande er henta fra. Nå har hagen vorte ei oase der bygdafolk og tilreisande søkjer opplevingar, inspirasjon, ro og kvile – om ein har lyst kan ein også plukke med seg urter frå Christine Munch sin urtehage.

Prestegardenfoto_06

Jo Visdal frå Vågå, studiekamerat av Edvard Munch frå Oslo og Paris, laga i 1886 ei byste av kunstnaren. Denne bysten i gips, har Unn og Birger Bostad fått låne av barnebarn og einearving til Jo Visdal. Bysta er nå støypt i bronsje, og står i Prestegardshagen.

Prestegardenfoto_09

Lysthuset frå 1806-07 er noko av det flottaste i hagen. Dersom ein åpner døra kan ein lese ein inskripsjon frå 1810:
Velkommen hver Ven og Veninde, som tækkes vil under mit Tag. Større Fryd jeg nød ingensinde End dem at mottage i dag. Naar blidere aarstid bortviger, Staar jeg forladt, lukket og tom. Men min Skytaand trøstende siger; Bær din Skjæbne taalig og from. Vælg Haapet til Sælskap og Støtte.Tænk glad på den kommende Vaar. Med dig vil man Stuen ombytte. Hver Mai i hundrede Aar. Saa svinde al Kummer og Klage fra hvert ømt og elskende Bryst. Af livets henilende Dage hver nyttes og nydes med lyst.

Prestegardenfoto_18Prestegardenfoto_24Prestegardenfoto_40Prestegardenfoto_20Prestegardenfoto_08

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s